Academia Bohemica

Academia Bohemica je soukromá filosofická škola. Její zaměření lze charakterizovat nezávislostí na dnes převládajících způsobech filosofování. Filosofické myšlení se tu tedy neuzavírá ve faktech a fenoménech, ani se nevyčerpává v interpretacích věhlasných autorit. Soudobé hodnotící postoje, metodické preference a oblíbené pozice jsou přitom podrobeny kritickému přezkoumávání. Taková kritika se stává součástí případných řešení. Kritériem přijatelnosti je tu jen kvalitní odůvodnění. Logické nasazení a důkladné metodické pochybování definují styl filosofování, které se v Aca demia Bohemica pěstuje.

E-learning

Nabízíme ucelené filosofické studium formou e-learningu. Za čít je možné kdykoli a také tempo či aktivita jsou jen na možnostech a vůli studenta. Stěžejním studijním materiálem jsou přednášky zpracované do formátu PDF, součástí většiny klíčových filosofických kurzů jsou navíc amaterské zvukové záznamy přednášek pokrývajících velkou část řešené problematiky ve formátu MP3. Samozřejmostí je  prostor pro diskuze a konzultace. Po úspěšném absolvování všech hlavních filosofických disciplín - Noetiky, Ontologie, Filosofie Boha, Antropologie a Etiky, udělujeme vlastní certifikát.

Přednášky, konzultace

Rádi pro vás připravíme přednášku nebo cyklus přednášek na temata, která vás zajímají.  Naši lektoři jsou k dispozici pro soukromé či veřejné  konzultace.  Toto je například  ilustrační nabídka Jiřího Fuchse. Místo, termíny  i cena se mohou přizpůsobit vašim možnostem.

Publikační činnost

V příštích letech vydáme knižně naše hlavní kurzy. Následovat by měly i ostatní kurzy a v edič ním plánu máme i další tituly. Academia Bohemica je vydavatelem časopisu Distance - revue pro kritické myšlení.